Teklif Al

Teklif AlKapat

KİŞİSEL VERİLER VE ÇEREZ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLER VE ÇEREZ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLER VE ÇEREZ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz faaliyeti dolayısıyla elde ettiği yahut elde edeceği kişisel verilerin korunmasına büyük bir önem vermektedir. Bu bağlamda kişisel verilerin işlenmesi, korunması, saklanması, imhası ve veri sahiplerinin bilgilendirilmesi,  konusunda uygulanacak ilkeleri ve alınacak önlemleri belirlemek amacıyla bu politikayı hazırlamış olup, şirketimiz kişisel verilerle ilgili faaliyetini gerek Kişisel Verilerin Korunması Politikası gerekse 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında gerçekleştirmektedir.  

KİŞİSEL VERİ NEDİR

Kişisel veriler kimliği belirli veya belirlenebilir gerc¸ek kis¸iye ilis¸kin her tu¨rlu¨ bilgiyi ifade eder.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, AKTARILMASI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Şirketimiz kişisel verileri,

 • web sitemizdeki ürün ve hizmetlere müşterilerin erişimlerinin kolaylaştırılması, müşterilerin isteklerine göre içerik sağlanması, yeni ürün ve hizmetlerden haberdar edilmesi, müşterilerin web sitemizden ve uygulamalardan daha kolay ve etkin bir biçimde yararlanması
 • Kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirketimizin hukuki menfaatlerinin ve yasal haklarının korunması
 • Sözleşme müzakerelerinin gerçekleştirilebilmesi, sözleşmelerin akdedilmesi, ifası, Sözleşme süreçlerinin takibi, sonlandırılması
 • Müşterilerine daha iyi hizmet verilebilmesi, müşterilere uygun proje ve hizmetlerin saptanması
 • Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi
 • Şirket faaliyetinin yönetimi, icrası, denetlenmesi
 • Müşteri tercihlerine uygun ürün ve hizmet sunulması
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi, yerine getirilebilmesi, Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi
 • Şirketin ihtiyaç duyduğu malzeme ve hizmetlerin temini
 • Şirket faaliyetinin tanıtımı, duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin icrası 
 • Şirketin ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarının temini, planlanması, yönetimi, denetlenmesi, özlük haklarının sağlanması
 • Şirket içerisinde, grup şirketleri ve tedarikçilerle gerekli koordinasyon, iş birliğinin sağlanması
 • Şirketimizin sözleşme ve kanunlardan doğan haklarının korunması amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parc¸ası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, degˆis¸tirilmesi, yeniden du¨zenlenmesi, ac¸ıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir ha^le getirilmesi, sınıflandırıl ması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler u¨zerinde gerc¸ekles¸tirilen her tu¨rlu¨ is¸lemi ifade etmektedir.

Şirketimiz kural olarak kişisel verileri kendi faaliyeti için işlemektedir. Bu bağlamda şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (Topluluk Şirketlerine, iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, sigorta şirketlerine, tedarikçilere, kamu kurum ve/veya kuruluşlara ve aynı amaçlarla üçüncü kişilere) aktarabilmektedir.

Şirketimiz, ilgili mevzuatta öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatta belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse kişisel veriler, Şirketimiz’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Şirketimiz uygulamaları ve ticari teamüller uyarınca işlenmesi gerektiren süre kadar işlenmektedir. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Şirketimiz tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Ayrıca şirketimizin  faaliyetine ilişkin stratejilerin belirlenmesi ve denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla hissedarlarımızla paylaşılabilecektir.    

ÇEREZLER

Çerezler, web sitesinde kim olduğunuzu ve ziyaretinizle ilgili bilgileri hatırlamanıza yardımcı olan, bilgisayarınızda, dizüstü bilgisayarınızda, tabletinizde veya akıllı telefonunuzda depolanan küçük bilgi dosyalarıdır. Ayrıca web sitesinin doğru bir şekilde çalışması için yardımcı olurlar. Çerezleri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikası'na göz atın.

ÜÇÜNCÜ TARAF LİNKLERİ

Şirketimiz bu web sitesinde üçüncü taraf bağlantılarını dahil edebilir. Bu, dahil edilen linklerin ziyaretçilerin gizliliğine ilişkin politikalarını kabul ettiğimiz anlamına gelmez. Bu siteleri ziyaret ettiğinizde, sizlere sağladıkları koruma ve gizlilikten sorumlu olmayız. Bu nedenle herhangi bir kişisel veri göndermeden önce onların gizlilik politikasını gözden geçirmelisiniz.

ÇEREZ POLİTİKASI

İnternet Sitemiz çerezleri (siteye göz atarken bilgisayarınızda veya cep telefonunuzda saklanan küçük metin dosyaları) kullanır. Çerezlerimiz daha iyi bir hizmet ve göz gezdirme deneyimi sunmamız konusunda bize ve sizlere yardımcı olur. Herhangi kişisel ya da hassas bir bilgiyi açık izniniz olmaksızın toplamayız ya da üçüncü bir kişiye iletmeyiz.

Siteyi ziyaret eden kullanıcı sayısı, işletim sistemi türü ve sitede gezinmek için kullanılan cihazların türü, sitede geçirilen süre, popüler sayfalar vb. için çerezler kullanıyoruz. Bu bilgiler web sitemizi geliştirmemize yardımcı oluyor.

ÇEREZ KULLANIMI İÇİN İZİN

Bize izin verdiğinizde, tarayıcınızın ayarlarının çerezleri kabul etmesi şartıyla, kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Dilediğiniz zaman çerezlerle ilgili vermiş olduğunuz izni kaldırabilirsiniz. Browser ayarlarını kullanarak Şirketimiz veya üçüncü şahıs çerezlerini devreden çıkartabilir ve etkisizleştirebilirsiniz.

Eğer bunları kaldırmamızı tercih ederseniz, sitemizin işlevselliğini sınırlamış olacaksınız.

Çoğu web tarayıcısı, tarayıcı ayarları aracılığı ile çoğu çerezin denetimine izin verir. Hangi çerezlerin ayarladığını nasıl göreceğiz ya da onları nasıl yöneteceğiz ve sileceğiz gibi konular da dahil olmak üzere çerezlerle ilgili daha fazla bilgi almak için aşağıdaki web adresini ziyaret edebilirsiniz.

www.allaboutcookies.org

Aynı zamanda çerezlerin nasıl devre dışı bırakılacağıyla ilgili talimatları da burada bulabilirsiniz. Tüm web sitelerinde Google Analytics tarafından takip edilmeyi durdurmak için http://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresini ziyaret edebilirsiniz.

BAŞLICA ÇEREZLER

İsim

Amaç

_ga

Google tarafından, kötü amaçlı yazılımlardan (pref) korunmak ve bellek tercihlerini (nid) korumak için Google hizmetleri (sid ve hsid) tarafından tek tanımlama olarak kullanılan çerez seti.

Login

Giriş oturumları için kullanılır (wordpress)

PHPSESSID

Kullanıcının JavaScript'in etkin olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Veri sahibi kişisel verilerin elde edilmesi esnasında aydınlanma hakkına sahiptir. Bu metin veri sahibinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Ayrıca veri sahibi,

 • Kis¸isel veri is¸lenip is¸lenmedigˆini o¨gˆrenme
 • Kis¸isel verileri is¸lenmis¸se buna ilis¸kin bilgi talep etme
 • Kis¸isel verilerin is¸lenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadıgˆını o¨gˆrenme
 • Yurt ic¸inde veya yurt dıs¸ında kis¸isel verilerin aktarıldıgˆı u¨c¸u¨ncu¨ kis¸ileri bilme
 • Kis¸isel verilerin eksik veya yanlıs¸ is¸lenmis¸ olması ha^linde bunların du¨zeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde imha edilmesini isteme
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi yahut imha edilmesi halinde yapılan is¸lemlerin, kis¸isel verilerin aktarıldıgˆı u¨c¸u¨ncu¨ kis¸ilere bildirilmesini isteme,
 • I·s¸lenen verilerin mu¨nhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya c¸ıkmasına itiraz etme,
 • Kis¸isel verilerin kanuna aykırı olarak is¸lenmesi sebebiyle zarara ugˆraması ha^linde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir. Veri sahibi taleplerini kimliğini belgelendirmek koşuluyla aşağıda yer alan açık adrese, telefon numarasına yahut e-posta adresine bildirebilir;

 

Unvan            : Kisbu Teknik Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres             : Beylikdüzü OSB Mah.Mermerciler San.Sit.10.Cadde No.22 Beylikdüzü-İstanbul    

E-posta          : info@kisbu.com.tr

Tel                  : +90212 616 56 50

Veri sahibinin talepleri, en fazla 30 (otuz) gün içerisinde yerine getirilir ve bu konuda veri sahibine ücretsiz olarak gerekli bilgi verilir. Ancak, is¸lemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi ha^linde, Kurulca belirlenen tarifedeki u¨cret alınabilir.